วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรม ACT M3328C(#1 รู้จักโปรแกรม ฉบับแปล)


โปรแกรม ACT เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับแต่งชิพ Ali M3328C (ACT_M3328C) ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท Ali Corporation (Ali) ได้พัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ใช้สำหรับการแก้ปัญหา และการปรับแต่งชิพ Ali M3328C DVB - S  เรามารู้จักความสามารถของโปรแกรมกันก่อน
หน้าตาของ Ali 3328 มีในบอร์ด รุ่น เก่าๆทั่วไป


เปิดโปรแกรม  ACT_M3328C_V2.71 หรือชื่อโปรแกรมเต็มๆ ก็คือ  Ali Customization Tools for M3328C
ดับเบิ้ลคลิก ACT_M3328C.exe (ต่อไปนี้เรียก ACT) เพื่อเปิดใช้งานเครื่องมือ, หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏ

เมื่อ ผู้ใช้เริ่มต้นจะต้องเลือกไฟล์ที่จะสนับสนุนของ FW ACT, ACT จาก Firmware (ต่อไปนี้เรียก FW) เพื่ออ่านมันพารามิเตอร์ทั้งหมดให้สามารถตั้งค่าให้หน้า ACT หาก คุณต้องการใช้ไฟล์ ini อื่น (ค่าเริ่มต้นเป็น ACT_M3328C.ini และ ACT_M3328C.exe ไดเร็กทอรีเดียวกัน) คุณสามารถขอไฟล์การตั้งค่าการใช้งานภายนอก"ตัวเลือกเพื่อเลือกไฟล์ ini FW เราจะตั้งไว้สำหรับแต่ละรหัสผ่านและเพียงใส่รหัสผ่านถูกต้องโปรแกรม ACT สามารถกำหนดได้เปิด FW
ส่วนที่เราควรเรียนรู้ส่วนแรก จะอยู่ด้านล่างของตัวโปรแกรม

  Reselect FW  และอ่านข้อมูลการกำหนดค่าและปรับปรุงข้อมูลติดต่อ
  บันทึกข้อมูลการกำหนดค่าให้ใหม่ FW ไฟล์ที่คุณไม่สามารถโหลดไฟล์ไปยังชุดเดียวกัน FW
  บันทึกข้อมูล เพื่อนำไปใช้กับ SW ตัวอื่น
  โหลดการตั้งค่าเนื้อหาที่ได้บันทึกเอาไว้  ข้อมูลการกำหนดค่าและแสดง
  เปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานครั้งแรกใส่รหัสผ่านเดิม จากนั้นก็ป้อนรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านให้คลิก "OK" ในบรรทัด, เปลี่ยนรหัสผ่านหลังจาก FW เท่านั้นจึงจะมีผลหลังจากที่บันทึกรหัสผ่านจะไม่เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ FW
  ออกจากโปรแกรม
หน้าและรายละเอียดของตัวเลือก :
หลังจากที่เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ แล้ว เรามาเรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าตัวโปรแกรมกัน
Chunk
ส่วนนี้เป็นการปรับแต่ค่าเริ่มต้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
Logo เป็นส่วนของการปรับแต่ บู๊ต Logo ที่เราสามารถสร้างและแก้ไขได้ โดยการสร้าง บูทโลโก้ของเราด้วยโปรแกรมการสร้างภาพ และบันทึกไฟล์เป็น M2V จะกล่าวในส่วนต่อไป
Defaultdb(PRC) เป็นส่วนของการจัดเรียงช่องรายการโทรทัศน์ เราสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ด้วยตัวเราเอง การสร้างช่องรายการของเราเองนั้น เราสามารถสร้างได้ด้วยโปรแกรม excel จะกล่าวภายหลัง
การใช้งาน เราต้องการแก้ไขส่วนใด ให้เลือกส่วนนั้น และเลือก
เลือกไฟล์อันที่ทำใหม่ เช่นโลโก้ (*. M2V)) เพื่อแทนที่ต้นฉบับ FW ข้อมูลที่สอดคล้องกันจะทำการแก้ไขและเข้าไปแทนที่ (boot Logo)
Clear / ยกเลิกแทนที่ก้อนของข้อมูลในการรักษาไม่เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ FW

Common การตั้งค่าทั่วไป
นี่คือบางส่วนของการตั้งค่าระบบทั่วไปที่สำคัญ
เป็นส่วนของการแสดงรุ่นของ FW ที่อยู่ภายในเครื่อง ในส่วนนี้ เราสามารแก้ไข โดยการใส่ชื่อร้าน และเบอร์โทรของเราเข้าไปแทนที่ได้ ไม่ส่งผลใดๆ กับตัว FW
ส่วนของการเปิดตัว / ตัวเลือก Debug, รุ่น Debug ของ FW สามารถพิมพ์ข้อมูลการดีบักจากพอร์ตอนุกรมเช่นปุ่มควบคุมระยะไกลและปุ่มแผง อื่น ๆ ในขณะที่ในวิดีโอออก (ทีวี) เพื่อดูเมนูทดสอบ, Panel ของข้อมูลบางส่วน เช่น GPIO, สแกน, และอื่น ๆ ทุก ครั้งที่คุณกดแผงควบคุมระยะไกลส่วนติดต่อเมนูแต่ละอย่างจะมีคีย์ที่สอดคล้อง กันบนจอแสดงผลและไฟ LED หลอดไฟหรือสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการว่าจ้างของแผงใหม่และการควบคุมระยะ ไกลคำแนะนำโปรดกำหนดค่าการต่อสู้จริง หมายเหตุ : รุ่น Debug สามารถถูกใช้สำหรับการแก้จุดบกพร่องไม่ได้สำหรับการผลิตจำนวนมาก
  แสดงความโปร่งใสของเมนูแสดงหน้าเครื่อง
  การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องปุ่มควบคุมระยะไกล
ส่วนการแสดงแบบเมนูเครื่อง
การตั้งค่าการสแกนโหมดเริ่มต้น มีทั้งแบบการสแกนโปรแกรมทั้งหมดหรือเฉพาะโปรแกรมฟรี
เพิ่มขึ้นในโปรแกรมการสแกนเริ่มต้นมีทั้งหมดทางเลือกการสแกนทั้งหมดหรือเพียงโปรแกรม TP
  การแสดง LED ตัวอักษรแสดงเมื่อช่วงการเปิดเครื่อง
             สถานะสแตนด์บาย, แผงตัว LED แสดงในขณะปิดเครื่อง   ตั้งค่าความดังของเสียง ปริมาณสูงสุดคือ 100
  สแกนหรือโปรแกรมใหม่ในการค้นหารายการโทรทัศน์เมื่อเริ่มต้นการตั้งค่าเสียง เลือกอย่างถูกต้อง ซ้าย ขวา และสเตริโอ
สแกนหรือโปรแกรมใหม่ค้นหาเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าการออกอากาศเสียงวิทยุให้เลือก ซ้าย, ขวา, และสเตริโอ
  ตั้งค่าการแสดงหน้าจอเริ่มต้น (Logo) เป็นวินาที
Panel แผงตั้ง
นี้เป็นข้อมูลการกำหนดค่าของแผงหน้าปัด และหน้าย่อยคือการกำหนดค่าการใช้งาน GPIO
Panel สแกนมีสองชนิดคือ
Shadow Scan : สแกนปุ่มคีย์ที่เชื่อมต่อกับการเปลี่ยน
Slot Scan : สแกนปุ่มเชื่อมต่อกับคีย์แยกต่างหากใน GPIO
ปริมาณ LED Panel
LED H (จุด) ของการใช้การกำหนดค่าพิเศษ, รูปต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อโคมไฟล็อคตัวอย่างเช่น
LED การควบคุมการแบ่งจุดดิจิตอล (ส่วนสูง) การควบคุมสวิทช์เปิดใช้งานดังที่แสดงข้างต้นถ้าด่าน H ในไฟแผงด้านหน้าที่เชื่อมต่อกับอื่นๆ, คุณสามารถใช้นี้เพื่อตั้ง, "On" แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้ การกำหนดค่านี้ยังมีประสิทธิภาพที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างอื่น
   การ ควบคุมการจุดของการเชื่อมต่อพอร์ตส่วน"POW / GND"กล่าวว่าจุดเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟหรือพื้น, Com1/Com2/Com3/Com4 แล้วการเชื่อมต่อกับพอร์ต COM ที่สอดคล้องกัน
   โดย มีมูลค่า Byte การควบคุมสัญญาณไฟ LED (แปดออก) การควบคุมการแบ่งดิจิตอลชี้ไปที่การควบคุมโดยหนึ่งบิต, LED แบ่งกลุ่มตามกำหนดดังต่อไปนี้เพื่อเลือก Bit Bit
   ส่วนการเลือกจุด (หรือการเชื่อมต่อ) ขั้วการเปิดใช้งานการเปิดใช้งานสูงหรือต่ำ
    ลูกค้า บางรายที่มีความเข้มสนามบนแผงควบคุมของ STB (ปกติ 8 หลอด), ฟังก์ชั่นนี้สามารถเปิด / ปิดการควบคุมการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล นี่คือบางส่วนของการตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้
   เลือกการควบคุมเขตท่อ / ไฟพอร์ต COM
  เลือกขั้วของการควบคุมความแรงของสนาม
   หลอดในการควบคุมการเชื่อมต่อเขตข้อมูลบิตบิตหลังเพื่อให้คุณสามารถควบคุมทิศทางของสนามแรงไฟหลอด เราจะใช้เขตข้อมูลเพื่อแสดง BYTE 8 หลอดไฟแต่ละบิต / ปิดส่วน โดยรายการต่อไปนี้ให้เป็นไปตามการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับบิตแต่ละกลุ่มเลือกบิตการควบคุม

ตั้ง ค่าเขตข้อมูลความเข้มความแรงของการควบคุมสัญญาณไฟของแต่ละส่วนของท่อและความ แรงของสนามช่วงของท่อเชื่อมต่อบิตบิตการจัดการแปลงของเราโดยทั่วไปมี 8 แสดงขนาดของความเข้มของสัญญาณของฉากสะท้อนหลอดแข็งแรง ดังที่แสดงทางซ้ายให้กับส่วนการควบคุม Bit7 1, ส่วนควบคุม Bit 6 2 ,....
รายการขอบเขต
Dark ทั้งหมด -- เขตท่อ Quanmie (<1 (0 IE) Quanmie)
Light segment1 -- ไฟช่วงความแรงของสัญญาณ (<12 แสง 1.)
                Light segment2 -- 1,2 ท่อสัญญาณช่วงความเข้มแสง (<24 เมื่อหลอดไฟ 1,2) หลังจากช่วงของการตั้งค่าที่คล้ายกัน
     โปรดทราบว่าส่วนหน้าส่วนหลังในช่วงที่ต้องมีค่าน้อยกว่าช่วงเช่นขอบเขตของ 2 กลุ่มต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 ขอบเขตของส่วน
LED แผงควบคุมดิจิตอลเพื่อตั้งขั้ว

หลอด LED ดิจิตอลระยะเวลา - H (หมายถึงการจัดที่เฉพาะเจาะจงของด่านรูป -- 3.6) และลงทะเบียนกะ (bit0 - bit7) ของตารางในการเชื่อมต่อจะต้องพบกับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ที่เฉพาะเจาะจง ส่วนหนึ่งส่วน H เป็นจุดควบคุม LED บิต เมื่อ คุณเลือกช่วงเวลาบางอย่างเช่น F ส่วนงานด้านล่างไอคอนรูปเข็มหมุดเพื่อเปิดไฟที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดค่าการควบคุม โปรดดูการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของการกำหนดค่าจริง -- การกำหนดค่าแผงและการควบคุมระยะไกล
สุดท้ายนี้เราสามารถมองเห็นปุ่มหน้าเดิมเหมือนกัน
เรียกข้อมูลที่มีอยู่
เรียกฟังก์ชั่นคีย์  Panel  (จะกล่าวถึงรวมถึงการใช้งานต่อไปนี้ GPIO) ของข้อมูลการกำหนดค่าจาก fw
การตั้งค่าการใช้งาน GPIO 
นี่คือหน้าจอย่อยเพราะ GPIO ใช้เป็นหลักสำหรับ M3328C แผงดังแสดงในรูป แสดงให้เห็นความเป็นไปได้
ใช้ GPIO, ต้องกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมในการ GPIO สามารถตั้ง "GPIO หมายเลข", ช่วงคือ 0-62 63 ที่ไม่ถูกต้องและ "ขั้วโลก" คุณสามารถเลือกขั้ว
Panel GPIO  Common และตรง GPIO มีสองประเภทร่วมกันเป็นแผงผ่านกะลงทะเบียนเพื่อควบคุม GPIO; Direct GPIO มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับการควบคุม GPIO เมื่อต้องการกำหนดค่า GPIO สองจะแตกต่างกัน
 จูนเนอร์ เป็นส่วนของตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ที่จำเป็นในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
ด้วยการทำให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องของการกระทำเพื่อที่จะรักษาความเข้ากันได้ดี, ACT เปิดรุ่นต่างๆ ของ FW หรือแฟ้มการกำหนดค่าอาจจะปรากฏตัวเลือกการกำหนดรูปแบบที่แตกต่างกัน ACT - 3.8A รูปเปิดแฟ้มการกำหนดค่าดังแสดงในรุ่น 1.0 FW, FW เปลี่ยนเวอร์ชั่นไดร์เวอร์ต่างๆ รวมจูนเนอร์ และบางส่วนของข้อมูลการ กำหนดค่าที่เฉพาะเจาะจง ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทางเลือกที่เหมาะสมตามฮาร์ดแวร์ STB และแสดงในรูปที่ ACT - 3.8B เปิดรุ่นของแฟ้มการกำหนดค่าระดับที่สูงขึ้น (2.0) ของ FW เราจะเห็นบางตัวเลือกเพิ่มเติมในการกำหนดค่านี้เป็นเพราะเพื่อที่จะประหยัด พื้นที่ที่ถูกครอบครอง FW FLASH, ขับจูนเนอร์และข้อมูลการกำหนดค่าจาก FW ถูกแยกออกจากกันซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือก ACT จูนเนอร์, ที่ต้องการในแบบไดนามิก โปรแกรมควบคุม FW จูนเนอร์ใส่ในสถานที่และ FW ปัจจุบันมีหนึ่งและเพียงหนึ่งคนขับจูนเนอร์, ส่วนที่เหลือไม่ได้ขับจูนเนอร์จะไม่ไปสู่ FW, และไม่ใช้พื้นที่ FLASH, ในขณะที่รุ่น 2.0 สามารถกำหนดค่าเป็นอิสระจากจูนเนอร์แต่ละตัว
กำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้คือ 1.0 และ 2.0 รุ่นทั่วไป
   เลือก ฮาร์ดแวร์ปัจจุบันด้วยจูนเนอร์, MAX2118, ZL10039, ST6000, M88TS2000, TDA8262 และตัวเลือกอื่น ๆ ตัวเลือกเริ่มต้นคือการไม่เปลี่ยนจูนเนอร์ (1.0,2.0 รุ่นโดยไม่ต้องกำหนดค่าตัวเลือกนี้)
     จูนเนอร์เป็นขั้วปกติหรือกลับรายการ
     จูนเนอร์เป็นผลึกเดี่ยว (1.0,2.0 รุ่นโดยไม่ต้องกำหนดค่าตัวเลือกนี้.)
   ผู้ใช้กำหนดความถี่คริสตัลจูนเนอร์และลูกค้าบางครั้งอาจจะไม่ใช้ผลึกมาตรฐาน จากนั้นตามสภาพที่เป็นจริงถ้าเป็น "0", STB จะใช้ความถี่เริ่มต้น
ปรับ ปรับคุณภาพสัญญาณ, เสาอากาศเดียวกันสภาพแวดล้อมสัญญาณคุณภาพแต่ละรายการได้รับจูนเนอร์อาจจะแตก ต่างกันเพื่อที่จะแสดงคุณภาพของสัญญาณเดียวกันสามารถกำหนดค่าได้ตามสภาพที่ เป็นจริงของอัตราการขยายจาก 50% เป็น 300%, ถูกต้องถึงสิบบิตถ้าแสดงจริงคุณภาพของสัญญาณ, เติม 100
ปรับระดับความแรงของสัญญาณเงื่อนไขเดียวกับเสาอากาศสิ่งแวดล้อมรับความแรงของสัญญาณของจูนเนอร์แต่ละอย่างอาจแตกต่างกัน เพื่อที่จะแสดงคุณภาพของสัญญาณ เดียวกันสามารถกำหนดค่าได้ตามสภาพที่เป็นจริงของอัตราการขยายจาก 50% ถึง 300% ถูกต้องถึงสิบบิตหากความแรงของสัญญาณแสดงจริงแล้วกรอก 100
ไม่ว่าจะเปิดจูนเนอร์ I / กำหนดค่า Q ถ้า "เปิดใช้งาน" กำหนดค่า Q จะมีผลใน FW; ไม่ถูกต้องเป็นอย่างอื่น
     Q + / เอาท์พุท Q - จะกลับด้าน
      I + / I - output จะกลับด้าน
     I / Q จะกลับรายการ
      Differential ควบคุม / ส่งออกเดี่ยวสิ้นสุดวันที่กำหนด ค่าตัวเลือกต่อไปนี้จะไม่ซ้ำกันเป็นรุ่น 2.0 ขึ้นไป, การตั้งค่าเฉพาะบางคนสามารถเปิดไปไดร์เวอร์วิศวกรโดยทั่วไปมีการกำหนดค่าให้ กับลูกค้า
  ที่อยู่ I2C ของจูนเนอร์
  จูนเนอร์ถ้าช่วงความถี่ของความถี่ต่ำ
  จูนเนอร์ถ้าช่วงความถี่ของการสิ้นสุด (สูง)
 จูนเนอร์แบนด์วิดธ์กรองในหน่วยของ KHz
เกณฑ์ AGC จูนเนอร์เป็นชุดของค่า
  2 เกณฑ์การตั้งค่า AGC จูนเนอร์
การกำหนดค่า QPSK
การตั้งค่าภาษา
 การกำหนดค่า FW สำหรับภาษา OSD
แรกเริ่มภาษา OSD เริ่มต้น

            FW ถ้าภาษา OSD ในหลากหลายทางเลือกไว้ในกล่องรายการผ่าน "เปิด / ปิด" สวิทช์ที่ช่วยให้ STB OSD เมนูภาษาเพื่อเลือกภาษาที่เหมาะสมในการมองเห็นได้ / ไม่สามารถมองเห็น
การตั้งค่าการส่งออก
    กำหนดค่าบางอย่างสัญญาณเสียงและวิดีโอคุณลักษณะ   
  แรก เริ่มต้นมาตรฐานโทรทัศน์ค่าเริ่มต้นกับระบบ PAL / NTSC / Auto เลือกรูปแบบอัตโนมัติให้เลือกคือการแปลงรายการโทรทัศน์ในขณะที่อีกสองถูก บังคับให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
     เมื่อแรกเริ่มการออกอากาศรายการโทรทัศน์หรือวิทยุเริ่มต้น
     STB พร้อมด้วยโมดูล RF, RF เริ่มต้นรูปแบบออกมี NTSC / PAL - P / PAL - I / PAL - D / K เลือก ถ้าคุณเปิด FW ไม่สนับสนุนโมดูล RF, ตามด้วยการตั้งค่าและการตั้งค่าต่อไปนี้ (ช่อง RF) จะมองไม่เห็น
กำหนดค่าการบูทเริ่มต้นช่อง RF แรกตามโหมด RF ที่แตกต่างกันช่องที่มีช่วงของตัวเอง
"CVBS_1","CVBS_2" เท่านั้นต้องกำหนดค่า DAC 1;"SVIDEO_1 มีสองผลดังนั้นคุณต้องการตั้งค่า "1st DAC (- Y -)"
"2nd DAC (- C -)" "YUV_1"มีสามผลคุณควรตั้งค่าสาม DAC (- Y -, - U - - V -)
เมื่อสัญญาณวิดีโอมีการใช้งานให้เลือกกันไม่สามารถทำซ้ำ DAC
การตั้งค่ารีโมท


รหัสการกำหนดค่าการควบคุมจากระยะไกลหรือการตั้งค่ารีโมท ที่แผงสแกนและบางฟังก์ชั่นคีย์         
คือกุญแจสำคัญอะไรเมื่อคุณเลือกที่จะเล่นเพื่อให้เกิดการทำงาน Pause, Pause สำคัญ / การเลือกคีย์ตกลง การ ควบคุมระยะไกล / แผงที่มีคีย์ Pause (ในขณะที่คีย์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดตารางการทำแผนที่ Pause คีย์สแกน code) ที่จะหยุดทำงานถ้ามีปุ่มหยุดชั่วคราวไม่ให้เลือกปุ่ม OK เพื่อสิ้นสุดการหยุดชั่วคราว
     เลือกสิ่งที่สำคัญในการบรรลุ Preview (Preview) ฟังก์ชั่นรายการที่สำคัญ / การเลือกปุ่มตกลง แผง ควบคุมระยะไกล / มีคีย์รายการ (หลักสูตร) (ตารางการทำแผนที่อยู่ด้านล่างยังกำหนดคีย์รายการสแกน code) ที่จะทำงานตัวอย่างเช่นถ้ารายชื่อไม่สำคัญเพื่อเลือกปุ่ม OK จะเสร็จสมบูรณ์แสดงตัวอย่าง
     เลือกสิ่งที่สำคัญในการบรรลุ DView (Multi ภาพ) ความสามารถในการมีคีย์ DView / 0 เลือกที่สำคัญ การ ควบคุมระยะไกล / แผงมีคีย์ DView (และตารางที่สำคัญการทำแผนที่ด้านล่างชุด DView คีย์สแกน code) ทำงานจะต้องมี DView หากไม่ DView กุญแจสำคัญในการเลือก 0 ปุ่มให้เสร็จสมบูรณ์ DView
หมายเหตุ : คุณยังสามารถตั้งค่าปุ่ม OK เพื่อสิ้นสุดการหยุดชั่วคราวและทำงานภาพตัวอย่าง    
รหัส IR รีโมท ชุดของผู้ใช้รหัสผู้ใช้ระยะไกลเป็นบาง (2 ไบต์), พร้อมรหัสกุญแจที่ไม่ซ้ำกัน (2 ไบต์ให้ดูคำแนะนำการตั้งค่าด้านล่าง) เพื่อสร้างรหัสที่ไม่ซ้ำกันสแกน

แผงควบคุมการตั้งค่าและที่สำคัญการทำแผนที่ตารางระยะไกล (โค้ดฟังก์ชั่น, 2 Byte) บาง ส่วนของการควบคุมระยะไกลมีสองคุณลักษณะหลักที่เหมือนกัน แต่ไม่ได้รหัสเดียวกันสแกนแล้วใส่คอลัมน์อื่นใน Key2 สแกนรหัสเพื่อให้สามารถดำเนินการสองปุ่มฟังก์ชั่นเดียวกัน ดูวิธีการกำหนดค่าการกำหนดค่าเฉพาะของการต่อสู้จริง -- การกำหนดค่าแผงและการควบคุมระยะไกล
นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนการควบคุมระยะไกล 2, การกำหนดค่าเป็นดังนี้           
ตั้ง รหัสผู้ใช้ระยะไกลที่สองถ้าคุณตั้งค่ารหัสผู้ใช้, กุญแจ 1 และรหัสผู้ใช้ในรูปแบบการสแกนรหัส, key2, และรหัสผู้ใช้ที่สองประกอบด้วยรหัสสแกนไปยังอีกการควบคุมระยะไกล
ในส่วนนี้ เราสามารถแก้ไขรีโมทเดิม ไปใช้รีโมทใหม่ หรือจะใส่รีโมทเพิ่มเข้าไปได้ โดยเครื่องรับเครื่องเดียว สามารใช้ รีโมทได้ 2 ตัว 2 ยีห้อ โดยการเพิ่ม code ของรีโมทเข้าไป จะกล่าวในตอนต่อไป
การตั้งค่าโปรแกรม
เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมดาวเทียมและการตั้งค่าการกำหนดค่า
Autoscan TPS มากขึ้นการตั้งค่ารายการที่สามารถระบุเมื่อ STB สแกนหาดาวเทียมเพื่อให้คุณสามารถป้องกันการรั่วไหลของบางอย่างที่เฉพาะ เจาะจง TP สแกน โดย กล่องโต้ตอบ Pop - up สามารถเพิ่มในการค้นหาดาวเทียมและ ลบในช่องรายการให้เลือกดาวเทียม ตอนนี้สามารถระบุได้ถึง 10 ดาวเทียม
โปรแกรม ต้องห้าม / TP รายการการตั้งค่าคุณสามารถข้ามในโปรแกรมค้นหา (ข้าม) โปรแกรมที่ระบุไว้หรือ TP เป็นบางประเทศหรือภูมิภาคเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองหรืออื่น ๆ อาจได้รับอนุญาตให้ได้รับบางโปรแกรมแล้วตั้งค่าเหล่านี้ในบรรทัดต่อโปรแกรมโดย เพิ่มลงในบ้านกล่องป๊อปอัพโต้ตอบโปรแกรมค้นหา ตอนนี้สามารถระบุได้ถึง 15 โปรแกรม
Repeater / พารามิเตอร์โปรแกรม :
ขั้ว : โพลาไรซ์มี H (แนวนอน) และ V (แนวตั้ง) สองหากมีโปรแกรมต้องห้าม / โครงการ TP เช่นเดียวกับ
H / V ตัวเลือกที่เป็นทั้งการค้นหาโปรแกรมในแนวนอนและแนวตั้งแพลตฟอร์มจะฉายในเวลาเดียวกัน
ความถี่ช่วงความถี่ Downlink เป็น 3,000-13,450 (MHz), TP กำหนดช่วงความผิดพลาดเป็น ± 5M, การออกแบบโปรแกรม
กำหนดช่วงความผิดพลาดเป็น ± 2M
อัตราหุ้น : อัตราสัญลักษณ์ช่วงเป็น 1,000-45,000 (บิต K / S) P ตั้งค่าช่วงเป็นข้อผิดพลาด ± 2M, Program
กำหนดช่วงความผิดพลาดเป็น 5%
Video PID : 32 ช่วง -- 8,191
Audio PID : 32 ช่วง -- 8,191
การตั้งค่าแฟลช Serial
เพื่อ รองรับแฟลช Serial เฟิร์มแวร์, ACT สามารถกำหนดค่าเพื่อเพิ่มแก้ไขและลบประเภทแฟลชอนุกรมของโครงสร้าง แต่การสนับสนุนภายในสำหรับเฟิร์มแวร์ตัวเองเป็นแฟลชอนุกรมรับการพิสูจน์แล้ว (ในคอลัมน์คำอธิบายมีการระบุไว้รุ่น), ไม่สามารถแก้ไขและลบ
คลิกที่   หรือ กล่อง โต้ตอบ Pop - up, แก้ไขหรือเพิ่มต่อไปนี้ชนิดแฟลชโดยเฉพาะวิธีการเพิ่มแฟลชอนุกรมใหม่โปรดดู ที่การต่อสู้ Configuration -- การกำหนดค่าแฟลช Serial


การกำหนดค่าและ Remote Control Panel
ได้ รับการควบคุมจากระยะไกลใหม่ (หรือแผง) ก็ต้องแรก "Panel / การใช้งาน GPIO” หน้าการกำหนดค่าอย่างถูกต้องในการสแกนประเภทและ GPIO, เพื่อให้แน่ใจว่าแผงสามารถสแกนเพื่อนำปุ่มจอแสดงผลและการควบคุมจากนั้น ใน "ทั่วไป" การตั้งค่าหน้า
สำหรับ โหมด "Debug", ประหยัด FW, FW เผาเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อม ต่อกับเครื่องมือพอร์ตอนุกรม, แพลตฟอร์ม / กราฟิก TV - out และตัวเลือกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดังแสดงในรูปรูปที่ -- 4.1 กล่องโต้ตอบหน้าจอ, จอแสดงผลบางส่วนของแพลตฟอร์มข้อมูล เช่นการสแกนชนิดขั้ว Led
การกำหนดค่าแผนที่สำคัญ
ตามด้วยแผงแต่ละอัน และปุ่มควบคุมระยะไกลคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกล่อง โต้ตอบ : ถ้าคุณกดปุ่มแผง, Key ชนิดจอแสดงผลหากการควบคุมระยะไกลที่สำคัญประเภทจอภาพ IR, ในขณะที่รหัสผู้ใช้และรหัสสำคัญยังแสดงให้เห็น ปุ่ม คีย์, เครื่องมือสำคัญอนุกรมยังจะพิมพ์คัดลอกและวางรหัสลงใน "แผนที่ Key" แผงหน้าการกำหนดค่าหรือรายการที่สอดคล้องกันที่สำคัญการทำแผนที่ IR แล้วคลิกแผงควบคุมระยะไกลและการตั้งค่าทั้งหมดแผนที่สำคัญ
การกำหนดค่าไฟ LED แสดง
LED หลอดดิจิตอลระยะเวลา - H (หมายถึงการจัดที่เฉพาะเจาะจงของด่านรูป -- 3.6) และลงทะเบียนกะ (bit0 - bit7) การเชื่อมต่อให้คลิกบนแผงกันหรือการควบคุมระยะไกลตามที่หน้า "Panel" ของตัว เลือกขั้ว LED ตามด้วยการรีไซเคิลไปยัง bit0 - bit7 ตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุด (Active ที่ต่ำที่กำหนดต่ำ, ใช้งานที่สูงที่ตั้งสูง) สามารถมองเห็นบนแผงไฟ LED จะติดขึ้นตามระยะเวลาถ้า LED ไม่สว่างวรรคหนึ่งในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ แสงจากนั้นพิสูจน์ LED การเลือกขั้วไปข้างหลังการแก้ไข สังเกต ไฟ LED และส่วนอินเตอร์เฟซของตำแหน่งบิตผลลัพธ์ที่โต้ตอบเช่นออกปัจจุบัน bit2, ไฟส่วน F, ใน ACT หน้า "Panel" เลือกส่วนบิตรายการ LED สายการควบคุมระดับ
กำหนดค่าของคุณสามารถชี้   ที่สำคัญในปัจจุบันหรือการตั้งค่าของแผงจะถูกบันทึกไว้สำหรับแฟ้ม xxxx.Set ใหม่ ในครั้งต่อไปคุณจะต้องใช้การควบคุมระยะไกลนี้เท่านั้น หรือ   ข้อมูลแผงหรือ IR (ไม่มีข้อมูลแผงผังแป้นพิมพ์) ผังแป้นพิมพ์จาก. ตั้งค่าไฟล์การอ่านและการแสดง
การกำหนดค่าแฟลช Serial
 หาก มีแฟลชอนุกรมใหม่ FW ความต้องการการสนับสนุนของเรา (เมื่อมีการแก้ปัญหาทั่วไปที่เราควรสนับสนุนการทำงาน eRom) เราสามารถปรับเครื่องมือ Flash Serial ตรวจสอบการทำงานเพื่อตรวจสอบแฟลชของโครงสร้างและการเรียนการสอนดังแสดงในรูป

1. เปิดเครื่องมือปรับรุ่น Upgrade Mode เป็น "eRom 1 --> 1", Operate Mode สำหรับ"Flash Serial ตรวจสอบ"
2. การถ่ายโอนข้อมูลตัวเลือกไฟล์ให้เลือกไฟล์ TXT จะบันทึกข้อมูลที่จะได้รับแฟลชอนุกรม
3. กดปุ่ม "ถัดไป" จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเปิดเครื่องเครื่องทดสอบดูเสร็จสมบูรณ์บันทึกไว้เป็นแฟลช TXT ไฟล์เพื่อตรวจสอบโครงสร้าง
4. ตามการทดสอบโครงสร้างของไฟล์แฟลชในพระราชบัญญัติในหน้า "Serial Flash" เพื่อเพิ่มชนิดแฟลช
ตัวอย่างเช่นไฟล์ Flash TXT การตรวจสอบดังต่อไปนี้
ได้รับการตรวจหาคำสั่ง ID :
ระบุว่าเป็นแฟลชอนุกรม
ค่า id = 0x1320377f
คำสั่ง id = 0x9f
แฟลชตัวเลือก ID :
1.Flash ID : 0x37, ค่าอุปกรณ์ : คำสั่ง : 0x9f, ที่อยู่ Byte : 0x01
2.Flash ID : 0x20, ค่าอุปกรณ์ : คำสั่ง : 0x9f, ที่อยู่ Byte : 0x02
3.Flash ID : 0x13, ค่าอุปกรณ์ : คำสั่ง : 0x9f, ที่อยู่ Byte : 0x03
แฟลชขนาดตรวจหา :
ตอนนี้เริ่มต้นการตรวจสอบขนาดของแฟลชนี้!
ความจุ Flash โปรดรอสักครู่ ................. = 0x80000
ตรวจหาโครงสร้างภาค :
2,4 1,8 k k k 1,16 1,32 7,64 k k
โดย ทั่วไปแล้วการตรวจสอบโดยแฟลช ID คำสั่งการรวมกันของวิธีหากรายชื่อเดิมของแฟลชอนุกรมจะไม่ได้รับการรวมกันนี้ คุณสามารถเลือกหนึ่งในการรวมกัน ขณะที่เราเลือกชุดค่าผสมของ 3 : Flash ID : 0x13, ค่าอุปกรณ์ : คำสั่ง : 0x9f, ที่อยู่ Byte : 0x03

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น